Página 2

ERNE!! / ¡¡ATENCIÓN!!

0

Bizi dugun mundu mailako pandemia egoera honen aurrean, kontuan izan, kontrataturik ditugun aseguru poliza pribatuak estaldurarik gabe geratzen direla: EEEren asegurua, Nafarroako Espeleologia Federazioaren asegurua…

Arduraz jokatu, mesedez.

***********************************
Ante la situación de pandemia a nivel mundial en la que estamos, tened en cuenta que los seguros privados que tenemos contratados quedan sin cobertura: Seguro de la UEV, seguro de la Federación Navarra de Espeleología…
Actuad con responsabilidad, por favor.

Arraskondoko Leziaren garbiketa

0

Leize hau Aretxabaletako udalerrian dago, Gipuzkoan, eta Aizkorri-Aratz Parke Naturalaren eta Kontserbazio Bereziko Eremuaren (KBE) barruan (Natura 2000 Sarea). Era berean, Batasunaren intereseko habitata da 8310 kodearekin “turismoak ustiatu gabeko kobak”..
2018an Arraskondoko Leizera egindako bisitatik zulora itzultzeko asmoz atera ginen, (http://espeleoamet.blogspot.com/2018/07/arraskaondoko-lezia-beste-bat-gure.html), baina ez bisitatzeko, garbitzeko baizik. 2019an, “Diru-laguntzak irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuei, ingurumen-boluntariotzako proiektuak gara ditzaten ” izeneko diru-laguntza argitaratu zen, eta UEV-EEE elkarteak AMET (Aloña Mendi Espeleologia Taldea) taldearekin  batera leizea garbitzeko dirulaguntza eskatu zuen.

Diru-laguntza eman zigutenean, beste pare bat irteera egin genituen; horietako bat, garbiketarako beharrezko materialak apuntatzeko (http://espeleoamet.blogspot.com/2020/01/arraskondo-leziaren-garbiketa.html), eta bestea, leizea aurrez instalatzeko eta hondakinak ateratzeko proba egiteko (http://espeleoamet.blogspot.com/2020/03/arraskondoko-leziaren-garbiketarako.html).OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Azken bisita joan den asteburuan izan zen, garbiketa burutzeko. UEV-EEEk gidatu zuen garbiketa, AMETen laguntzarekin, FUE, TAKOMANO, GAES, Aizpitarte, GEMA, LOGROÑO taldeetako boluntarioak hartu zuten parte, baita independente batzuek ere, guztira  25 lagun.

Espeleologo guztien bilgunea Oñati izan zen eta hortik 4×4 ibilgailutan joan ginen barrunberaino. Hotz, euri eta elurrak arazo handiak sortu zizkiguten bertara iritsi eta jarduera egiteko orduan.

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa.
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa.

Behin bertan, hainbat karpa eta olana jarri genituen, gu aldatu eta materiala lur lehorrean utzi ahal izateko. Lantaldea hiru multzotan banatu zen. Lehenengo taldea, sarrerako 12 metroko putzua instalatu eta jaitsi ondoren, zaborraz betetako arrapala garbitzera joan zen; bigarren taldea trakzio sistema muntatzen hasi zen, zaku beteak igo ahal izateko; eta azkenik, hirugarren taldeak zakuak bildu eta gurdiaren eta 4x4aren bidez basoko kamioi batek jaso zezakeen tokiraino garraiatzen zuen.

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Bildutako zaborraren artean hozkailuak, garbigailuak, gurpilak, kupelak, burdinazko egiturak, arantza-alanbrea, sehaskak, eltzeak, kristalezko eta plastikozko botilak … Hondakin guztien batura 2,5 tona ingurukoa izango zen, proiektu hau hasi aurretik aurreikusten genuen tona baino dezente gehiago.

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Talde-lan onaren ondorioz, zaborra egun berean garbitu zen. Horrela, arratsalde erdirako kanpoan geunden egindako muntaia guztia biltzen.

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Astean zehar, basoko kamioi batek Muñakolatzako zelaian aurkitutako hondakin guztiak bildu eta Araotz auzoko edukiontzi batzuetara eraman ditu. Horrela, Debagoieneko mankomunitateak eramango ditu azkenean hondakinak zabortegi bateraino.

Eskerrak eman nahi dizkiegu UEV-EEEren jardueran parte hartu duten boluntario guztiei, Debagoieneko mankomunitateari, Gipuzkoako Aldundiko basozain eta Eusko Jaurlaritzari emandako diru-laguntzagatik. Era berean, lursailen jabeei eskerrak eman nahi dizkiegu garbiketan erabiltzeko aukera emateagatik.

logoAMETlogo_UEV_EEEeusko-jaurlaritza-ingurumen

LIMPIEZA DE ARRASKONDOKO LEZIA

Esta cueva se encuentra en el término municipal de Aretxabaleta, en Gipuzkoa y se sitúa dentro del Parque Natural y Zona Especial de Conservación (ZEC) de Aizkorri-Aratz (Red Natura 2000). A su vez, se trata del hábitat de interés comunitario 8310 “Cuevas no explotadas por el turismo”.

De la visita a la cueva Arraskondoko Lezia (http://espeleoamet.blogspot.com/2018/07/arraskaondoko-lezia-beste-bat-gure.html) realizada en el año 2018, salimos con el objetivo de volver, pero no para visitarla sino para limpiarla. Durante el año 2019 se publicó la subvención “Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para actividades de voluntariado ambiental” y a esta nos presentamos en conjunto la asociación UEV-EEE y el grupo AMET (Aloña Mendi Espeleologia Taldea).

Una vez se nos concedió la subvención se realizaron otro par de salidas; una de ellas para anotar los materiales necesarios para la limpieza (http://espeleoamet.blogspot.com/2020/01/arraskondo-leziaren-garbiketa.html) y otra para la preinstalación de la sima y prueba de la extracción de los residuos (http://espeleoamet.blogspot.com/2020/03/arraskondoko-leziaren-garbiketarako.html).

En la última visita, el pasado fin de semana, se produjo la tal ansiada limpieza de la cavidad “Arraskondoko Lezia”. La limpieza estuvo coordinada por la UEV-EEE junto con la colaboración del AMET y en ella participaron hasta 25 voluntarios de los siguientes grupos: TAKOMANO, GAES, FUE, Aizpitarte, GEMA, LOGROÑO, así como algunos independientes.
El punto de reunión de todos los espeleólogos fue Oñati y desde ahí nos trasladamos en vehículos 4×4 hasta la cavidad. Las condiciones atmosféricas de frío, lluvia y nieve nos generaron importantes problemas a la hora de llegar a la cavidad y realizar la limpieza.

Una vez en el lugar se colocaron varias carpas y lonas para poder cambiarnos y dejar el material en terreno seco. El conjunto se dividió en tres grupos. El primer grupo, tras instalar y descender el pozo de 12 metros de la entrada se dirigió a limpiar la rampa llena de basura, el segundo grupo empezó a montar el sistema de tracción para poder subir los sacos llenos de basura y finalmente el tercer grupo recogía los sacos y mediante el carro y el 4×4 lo transportaba hasta el lugar donde un camión forestal pudiera recogerlo.

Entre la basura que se recogió había frigoríficos, lavadoras, ruedas, barriles, estructuras de hierro, alambre de espino, cunas de bebe, ollas, botellas de cristal y plástico… El conjunto de todos los residuos sumaria un total de unas 2,5 toneladas de peso, muy por encima de la tonelada que se suponía antes de empezar este proyecto.

El buen trabajo en equipo hizo que la limpieza de basura se efectuase en el mismo día. De esta manera, para media tarde estábamos fuera recogiendo todo el montaje realizado.

Durante la semana, un camión forestal ha recogido todos los residuos localizados en la campa de Muñakolatza y los ha llevado hasta unos contenedores que estaban situados en el barrio de Araotz. Posteriormente los residuos serán trasladados por la mancomunidad de Debagoiena hasta un vertedero.

Agradecemos la ayuda prestada por todos los voluntarios participantes en la actividad de la UEV-EEE, también damos las gracias a la mancomunidad de Debagoiena, a los guardas de la Diputación de Gipuzkoa y al Gobierno Vasco por la subvención concedida. Del mismo modo, agradecer a los dueños de los terrenos por permitir utilizarlos durante la limpieza.

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

1706

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Burumendikoen aurkezpena

0
Sala de los Gigantes (Kobeta, Olatz). Argazkia: Josu Granja.

Mutrikuko Burumendi Espeleologia Talde berriko lagunek aurkezpen hau bidali digute, EEE-ren webgunean argitaratzeko eskatuz. Atsegin handiz egiten dugu hori, ongi etorria emanez.

***************

Orain dela hilabete batzuk forma ematen hasi ginen taldeak, dagoeneko izena du: Burumendi Espeleologia Taldea. Mutrikuarrez, ondarrutarrez eta Bizkaiko beste hainbat herriko espeleologoez osatutako taldeak bere bidea hasi du Olatz-Arno eta inguruko karstetan. Asko izan dira aurretik inguru horietan ibili diren espeleologia taldeak, eta beraien lanari esker, dagoeneko informazio dexente dugu esku artean. Batzuk aipatzearren, Aranzadi, Leizarpe, Felix Ugarte, Munibe, Club Deportivo Eibarrek lan bikaina egin dute inguruotan. Baina oraindik badago zer egin!

Euren lanean oinarrituta, gure helburua karstaren ikerketarekin jarraitzea, eta leku honetan lur azpian dagoen hori jende artera zabaltzea izango da. Asmo horrekin ezinbestekoa suertatzen da komunikazio bide digital bat, hori dela eta halako batean ere ireki dugu blog-a. Gure asteroko irteeren berri burumendiespeleo.blogspot.com helbidean izango duzue.

Hemendik aurrera, espeleologiaren txanda da.

Burumendi Espeleologia Taldea
Iñaki, Piker, Zapa, Txikiñe, Soto, Idoia, Joxe, Unai, Rosa, Aiora eta Josu

Lehen Eskuhartze Kurtsoa / Curso de Primera Intervención (EEE-UEV 2019)

0
Alboko babes posizioa.

2019KO LEHEN ESKUHARTZE KURTSOA

Joan den abenduak 14-15eko asteburuan Aulestiko Atxagarai aterpetxean 2019 urteko EEEren Lehen Eskuhartze Kurtsoa antolatu zen. Guztira 28 partaide izan ziren: 20 ikasle, 5 Mediku-irakasle eta antolakuntzako 3 kide, logistika antolaketan zein tailerretan laguntzaile lanetan ibili zirenak. Partaideen artean 12 espeleo taldetako ordezkariak egon ziren eta baita BFAko  2 suhiltzaile.

Kurtsoa Diego Dulantok emandako hitzaldiarekin hasi zen, gero partaideak 4 taller praktikotan banatu ziren, bi orduro rotatzen joan zirelarik. Taller bakoitzean mediku bat zegoen irakasle lanetan eta bi tailerretan espeleologo bat zegoen laguntzaile lanetan.

 • Hasierako balorazioa, BBB, Alboko babes posizioa…
 • Immobilizazioak
 • Hipotermia eta puntu beroa
 • Zaurituen mobilizazioa

Arratsaldean tailerrak bukatutakoan, amankomunean jarri ziren partaideen botikinak medikuen gomendio eta oharrekin lagunduta.

Igandean Gabaroko Kobaura joan ginen larunbatean ikasitakoa praktikan jartzera, eskenatoki ezberdinak simulatuz eta berauei konponbidea planteatuz eta praktikan jarriz.

Antolakuntza taldetik oso pozik gaude emaitzekin eta bereziki  jendearen partaidetza eta jarrerarekin.

Eskerrik asko denoi!!

Partehartzaileen kronikak hemen ipiniko ditugu:

CURSO DE PRIMERA INTERVENCIÓN DE LA UEV 2019

El pasado fin de semana del 14-15 de diciembre se celebró la edición 2019 del Curso de Primera Intervención de la UEV. En total hubo 28 participantes: 20 cursillistas, 5 médicos-instructores y 3 miembros de la organización ocupados en tareas de logística y apoyo a los instructores. Entre los participantes hubo representación de 12 grupos de espeleo y también dos bomberos de la DFB.

El curso comenzó con una charla de introducción impartida por Diego Dulanto para a continuación distribuir a los alumnos en 4 talleres prácticos en los que iban rotando cada dos horas. En cada taller había un médico instructor y en dos de los mismos había un espeleólogo de apoyo.

 • Valoración incial, RCP, Posición lateral de seguridad
 • Inmovilizaciones
 • Hipotermia y puntos calientes
 • Movilización de accidentados

Por la tarde, una vez terminados los talleres, se hizo una puesta en común de los botiquines de los participantes con ayuda de los comentarios y consejos de los médicos.

El domingo nos desplazamos a Gabaroko Kobaue a poner en práctica lo aprendido el sábado simulando distintos escenarios planteando y poniendo en práctica soluciones para los mismos.

Desde la organización estamos muy contentos con el resultado, destacando la participación y buena actitud de tod@s.

Eskerrik asko  a Tod@s!!

(argazkien egileak: Sergio Laburu, Iñigo Alustiza eta Urtzi Kalonje).

IMG-20191215-WA0002 IMG-20191215-WA0003 IMG-20191215-WA0011 IMG-20191215-WA0012 IMG-20191215-WA0015 IMG-20191215-WA0018 IMG-20191215-WA0019 IMG-20191215-WA0020

“Norteko Ferrokarrila” irratsaioan

0

Euskadi Irratiko “Norteko Ferrokarrila” irratsaioan, gure lau kide izan ziren espeleologiari buruz berbetan. BU-56 Illaminako Ateetako kanpainatik abiatuta, espeleologiari buruz oro har eta Euskal Herriari buruz bereziki aritu dira Idoia Basterretxea, Eneko Garitaonaindia, Martin Arriolabengoa eta Josu Zeberio Guillermo Roa kazetariarekin. Elkarrizketa hemen entzun daiteke, eta hemen deskargatzeko moduan duzue. Dibulgazio pieza polita!

BU-56 Illaminako Ateak 2019

0

Bideo hau Euskal Espeleologoen Elkargoak eta Nafar Espeleologi Batzordeak 2019an egin dugun lanaren laburpena duzue.

Trabajos de exploración realizados en la campaña veraniega 2019 organizada por la Unión de Espeleólogos Vascos y que colabora la Federación Navarra de Espeleología.

Larra espeleo blogean estreinatua.

Hurrengo bideo honek, berriz, Iparra Afluentean eginiko lanak azaltzen ditu. Afluente hau 2019an esploratu da, -1000 mtako sakoneran espeleourpekaritza saioa barne.

BU56. 2019. Afluente Iparra. UEV-FNE (1080x) from Larraespeleo Regreso a BU56 on Vimeo.

Eta ondorengo bideoan, Linzola afluentea.

Campaña Larra 2019 Expedición científica BU56 (Río LINZOLA) from Larraespeleo Regreso a BU56 on Vimeo.

Hemen berriz, aurtengo lanak GIS sistemarekin azalduak.

Proyecto- GIS LARRA 2019- Proiektua from Larraespeleo Regreso a BU56 on Vimeo.

EEL Simulakro Orokorra (Itxina)

0
Argazkia: GAES

Joan den asteburuan (urriak 5-6) Euskal Espeleo Laguntzaren Simulakro Orokorra egin genuen Itxinapeko Sarean. Zauritua -250 metrotan kokatu zen, ITX-150 Iruagiñeta leizean zehar atereaz; eta Otsabide leize historikoa ere sorosle taldeak mugitzeko erabili zen. 50 lagun inguru bildu ginen, 5 erreskate talde eta talde medikuan banaturik, eta Kontrol Postua Pagomakurren ezarri zen.

Hemen zenbait kronika:

Teknopolis, BU-56ri buruz

0

ETB-ko “Teknopolis” saioan, EEE eta NEB-eko kideak BU-56 Illaminako Ateak leizeko kanpainari buruz.

Eta hemen lotura zuzena.

EL Correo egunkarian artikulua

1

Joan den irailaren 19an, gure kide den Bittor Abendañok erreportai hau argitaratu zuen El Correo egunkarian, Illaminako Ateak leizeko kanpainari buruz.

Hemen albisteari lotura zuzena, eta jarraian testua:


Diario de un espeleólogo

En la mítica sima de las Puertas de Ilamina (Larra)

Jueves, 19 septiembre 2019, 11:26

… Son las 6.00 am. en mi moderno reloj de última generación que todo lo mide, desde la frecuencia cardiaca hasta todo tipo de funciones deportivas inimaginables. Pero le falla una muy importante, la alarma sonora. No tiene, obligándome a estar pendiente toda la noche de su pantalla LED y no dormirme a la hora prevista. Y es curioso porque en este lugar situado a -1.000 m. de profundidad en una gran cavidad pirenaica, hablar de ‘amaneceres’ es una sensación real pero muy peculiar.

Me encuentro en un vivac subterráneo junto a mis compañeros de exploración Miriam y Unai, los cuales formamos parte de uno de los grupos de trabajo que nos alternamos en la exploración de un nuevo río descubierto el año pasado en el transcurso de la anterior expedición científica.

Este nuevo afluente bautizado como río Linzola se halla en las profundidades de la mítica sima denominada BU-56 ó sima de las Puertas de Ilamina (en euskera Ilaminako Ateetako Leizea), descubierta en los años ochenta del pasado siglo y que fue objeto de deseo de numerosos colectivos de espeleología y expediciones de toda índole y nacionalidad, donde se ansiaba descender hasta sus -1.338 m de profundidad. Esta cifra, nada despreciable incluso a día de hoy, fue objeto de mención en el libro Récord Guinness de la época como la 2ª profundidad mundial.

Nuestro equipo, el segundo programado en descender a la cavidad para seis días consecutivos, vivió ayer una de las exploraciones más importantes y satisfactorias que todo espeleólogo quiere realizar alguna vez en su vida. Y no es para menos, dado el esfuerzo y tenacidad que se requieren en este tipo de actividad para lograr resultados de cierto interés. Nuestros colegas del equipo anterior nos dejaron la misión de continuar una escalada de 25 metros que remonta una imponente cascada en un ensordecedor cañón y donde una corriente heladora atenaza los músculos. ¡Y así fue!.

Tras superar este obstáculo relativamente rápido y dejarlo correctamente equipado e instalado con cuerdas, exploramos con nerviosismo y éxtasis cerca de 1,5 kilómetros del nuevo tramo del río Linzola. Unai es el primero en avanzar y nos guía remontando el espectacular cañón salpicado de pequeños saltos, cascadas y marmitas de agua. Posteriormente le siguen grandes galerías fósiles y nuevos saltos de agua hasta alcanzar una sala de considerables dimensiones, finalizando nuestra exploración por falta de medios técnicos y alucinados con la fortuna de ser los primeros en recorrer este recóndito sector de la cavidad.

De regreso al confortable vivac y con la cabeza aún en ebullición, nos asaltan los miedos ante nuestra soledad y teniendo mucho cuidado en no cometer errores que puedan comprometer nuestra seguridad. Somos como pequeñas luciérnagas avanzando por este grandioso y hostil mundo subterráneo, hasta que dos días después nos cruzamos con alegría con los miembros del nuevo equipo, que será el encargados de realizar la topografía y documentar con solvencia lo descubierto.

Y así sucesivamente se irán relevando los equipos de trabajos de profundidad. Mil nombres me vienen a la cabeza; Josu, Mikel, Txandi, Martin, Hektor, Josefo, Lin, Rubén, Esther, Unai, Pedro, Arturo, José Ignacio, Idoia y otros tantos compañeros, amigos y colaboradores que trabajan incansables tanto en la exploración de cavidades como en las innumerables labores que se requieren para poner en marcha una aventura de este calado.

… Son las 6.15 am de una mañana de agosto y me revuelvo en el confortable saco de dormir dentro de un vivac subterráneo bajo centenares de metros de roca calcárea. La temperatura ronda los 5º y la humedad es de 99%. Aviso a mis colegas ya que tenemos una larga y dura jornada de ascenso hasta alcanzar el vivac de -500 m de profundidad, desde donde saldremos un día después al exterior. El vivac de -1.000 m esta enclavado en la denominada sala Ondarreta y mientras desayunamos frugalmente, oímos a escasos metros bajo nosotros el fluir tranquilo de las aguas del río Linzola, culpable de nuestras aventuras, sueños y esperanzas.

PD: Días después y desde este lugar, se logró realizar con un equipo de profundidad una comunicación subterránea con el exterior a través un moderno aparato de transmisiones llamado ‘Nicola’. Se trata de la primera vez que se consigue una transmisión a esta profundidad en esta cavidad, siendo un hito de enorme relevancia para nuestros intereses y un objetivo obstinadamente perseguido.

El proyecto Ilamina

La Unión de Espeleólogos Vascos (UEV) organiza y promueve en colaboración con la Federación Navarra de Espeleología (FNE) desde el año 2011 ininterrumpidamente, un proyecto de reexploración de una gran cavidad como es la BU-56 así como otras cavidades relacionadas con su cuenca de captación hidrológica. La sima, de una sola boca de entrada, esta localizada en el monte Budogia, en el Macizo del karst de Larra, a caballo entre los términos municipales de Isaba (valle del Roncal, Navarra) y los valles pirenaicos de Ansó-Zuriza (Huesca).

Cuarenta años han pasado desde su descubrimiento en el verano de 1979, donde los jóvenes espeleólogos Iñaki Ortillés (Grupo Satorrak de Pamplona) y Jean François Pernette (S.C. Frontenac de Burdeos) en el transcurso de un campamento internacional de espeleología, localizaron la gruta. El periodo posterior comprendido entre los años 80 y 87 fue meteórico, realizándose la mayoría de las exploraciones de todo el conjunto, incluidas las primeras inmersiones subacuáticas en los sifones situados en el sector terminal. Los datos y la topografía realizada en ese periodo cifraban en -1.408 metros su profundidad, con 14 kilómetros de desarrollo total.

Actualmente y tras realizar una nueva topografía completa (proyecto UEV-FNE), la cavidad alcanza un desarrollo superior a los 23 km y un desnivel de -1.340 m. de profundidad. En este paraje es donde espeleólogos de diversas regiones y edades aúnamos esfuerzos para relanzar vínculos, lograr objetivos comunes y promover la actividad entre las futuras generaciones de exploradores en este espectacular paraíso kárstico llamado Larra.

Convocatoria para la limpieza de Jornos II (retirada de la plataforma de 1971)

8
Descenso desde la plataforma en 1973. Foto: Grupo Espeleológico Vizcaíno

De acuerdo al proyecto presentado en 2018 a la UEV y al organismo gestor de los parques naturales en CAPV, vamos a proceder (voluntarios de la SE Burnia y de la UEV) a la retirada de la plataforma de mecanotubo en la cabecera del pozo de 170 de Jornos II.

Los trabajos se han previsto en tres jornadas:

 • El 22 de septiembre evaluación para definir cuestiones técnicas y operativas de la actuación, y reportaje fotografico del estado actual de la plataforma.
 • El 28 de septiembre, desmontaje de la plataforma.
 • El 29 de septiembre, transporte y extracción de los restos al exterior.

Está previsto quedar cada jornada a las 8:00 en Villaverde de Trucios, para subir hasta la cavidad por pista forestal (apta para vehículos). Los voluntarios que deseen participar deberán comunicarse con Burnia para confirmar datos, fecha en la que acudirán, número de vehículos y si necesitan dormir en la zona la noche del 28 al 29.

Background: Historia de la exploración de Jornos II en la revista Pyrenaica.

Larra 2016Campaña de verano Larra