viernes, diciembre 1, 2023
Inicio Vídeo

Vídeo

Larra, 2023ko kanpainaren bilana

Pixkanaka, Euskal Espeleologoen Elkargoak eta Nafar Espeleologi Batzordeak aurtengo kanpainan eginiko lanari buruzko informazioak argitaratuz doaz:

Zapateiko garbiketa (Arrasate)

Euskal Espeleologia Elkargoak (EEE), Aloña Mendi Espeleologia Taldeak (AMET) eta Besaide Mendizale Elkarteak Zapatei kobaren garbiketan ihardun dute. Koba hau Arrasateko Meatzerreka auzoan dago.

Garbiketa hau Arrasateko Udaleko Ingurumen Sailaren laguntza ekonomiko eta logistikoarekin egin da.

Besaide Mendizale Elkartea, haitzuloa garbitzeko modu baten bila, Arrasateko Udalarekin harremanetan jarri zen. Hondakinak ateratzeko modua aurkitu ez zuenez, Besaide, AMETekin jarri zen hartu-emanetan, eta hau EEErekin.EEEtik Karstaren Babeserako Batzordea abian jarri zen, hartara, haitzulo hori garbitzeko prozedurarik egokiena aurkitzeko.

Egindako lanarekin funtsezko elementuak eta interes komunitarioko habitatak “8310-Turismoak ustiatzen ez dituen haitzuloak” berreskuratzen dira, beraz, ez zegoen biodibertsitatean kalterik eragiteko arriskurik; aitzitik, jarduera onuragarria izango zen.

Jarduera honekin helburu hauek lortu ditugu:
• Espeleologo eta mundu horrekiko arrotzak diren pertsonengan lurrazpiko ingurumen gainean kontzientziazioa sortzea. Horrez gain, kobazuloak garbitzeko erabiltzen diren prozedurak, teknikak eta materialak erakustea
• Zabortegi bihurtutako koba garbitzea eta errekuperatzea ondare natural gisa.
• Garbiketa gizarteratzea tokian tokiko komunikabideetan, eta baita espeleologia arlokoetan ere.

Garbiketan, AMET taldeaz gain, EEEko boluntarioen beste talde batzuek ere parte hartu dute; Matiena Espeleologi Taldea (GEMA), TAKOMANO, Aizpitarte Elkartea, Grupo de Actividades Espeleológicas de Bilbao (GAES), Burumendi Espeleologi Taldea eta Felix Ugarte Elkartea (FUE). Guztira 62 boluntariok parte hartu dute. Horietatik 24 espeleologo eta 38 Besaide Mendizale Elkartekoak izan dira. Boluntarioen artean 16 emakumek eta 46 gizonek hartu dute parte.

Espeleologo eta Besaideko boluntarioen elkartzeko lekua Meatzerrekako elkarte gastronomikoa izan da. Hemendik, jendea haitzuloraino oinez igo da. Bertan, parte-hartzaileak lan taldetan banatu dira eta bakoitzari bere “norbera babesteko ekipamendua” (NBE) banatu zaio.

Boluntarioak 6 taldetan bereizi dira, 5 talde kobaren barruan eta 1 kanpoan. Barruko bost taldeetatik lau taldetan espeleologoak eta Besaideko boluntarioak elkarrekin aritu dira. Beste taldean, malda batean kokatua zegoenez, bere arriskuagatik , hiru espeleologok osatu dute taldea. Kanpoko taldeak sailkatu ditu hondakinak haitzuloaren kanpoaldean zeuden edukiontzi eta big-bag zakuetan.

Espeleologoek aurreko egunean jarritako sokak kontrolatu dituzte eta Besaideko boluntarioek beraien buzo zuriarekin eta eskularruekin zaborra kanporatzen aritu dira. Erabilitako espeleosokorro teknikak eta eskubandak hondakinak ateratzea eta boluntarioen segurtasuna erraztu dute.

Batutako hondakinen artean denetarik aurkitu dugu: beirazko botilak, plastikoak, latak, burdin zatiak, gurdi zahar baten gurpila (oso egoera txarrean), bidoiak, plastikozko baldeak, mangerak, pilak, bateriak, panpinen gurdiak, gailu elektronikoa. Koba barruan adreiluzko horma batzuk ere kendu dira. Horma horiek 90eko hamarkadan erabili ziren haitzuloko galeria bat ixteko, bertan txanpiñoiak hazten zirelako. (Etxebarri baserriak emandako informazioa).

Guztira 5.600 kg hondakin atera dugu, hasiera batean aurreikusitakoa baino gehiago.

Ondo antolaturiko talde lanak posible egin du lan guztia egun berean amaitzea. Goizeko 9:00etan ekin diogu lanari, eta arratsaldeko 18:00etan bukatu. Denok espero genuen momentua ere ez zen falta izan: ogitarteko gozo batzuk.

Astelehenean bertan, Debagoieneko mankomunitatearen laguntzarekin, puntu garbia desinstalatu egin dute, eta edukiontziak zabortegira eraman.

Eskerrak eman nahi dizkiegu Arrasateko Udalari eta EEEko, AMETeko eta Besaide Mendizale Elkarteko boluntarioei. Era berean, gure eskerrik beroena lursailaren jabeei, garbiketa egiteko aukera ematearren.

Aurretik eta ondoren

Egun horretako argazki eta bideo gehiago.

LIMPIEZA DE ZAPATEI KOBA (ARRASATE)
La UEV-EEE , Aloña Mendi Espeleologia Taldea (AMET) y Besaide Mendizale Elkartea han llevado a cabo la limpieza de Zapatei koba. Esta cueva se encuentra en el barrio de Meatzerreka del municipio de Arrasate-Mondragón.
La limpieza ha sido realizada con la colaboración y financiación por parte del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mondragón.
Besaide Mendizale Elkartea, buscando una forma de limpiar la cavidad, se puso en contacto con el Ayuntamiento de Mondragón. Al no encontrar el modo de poder sacar los residuos, Besaide contactó con AMET y este a su vez con la UEV-EEE. Esta asociación puso en marcha la Comisión para la protección del Karst y así buscar un procedimiento para ejecutar la limpieza de esta cavidad.
La actuación pretendía recuperar elementos claves, como es el hábitat de interés comunitario “8310-Cuevas no explotadas por el turismo. Por esta razón, no se preveían afecciones a la biodiversidad de este tipo de hábitats, al contrario, se trataba de una acción positiva para esta.
Con esta actividad se han logrado varios objetivos:
• Promover entre los espeleólogos, espeleólogas y personas ajenas a este mundo una concienciación ambiental hacia nuestro subsuelo por medio de la limpieza de una cavidad. Así como instruir en los procedimientos, técnicas y materiales usados en las limpiezas de cavidades.
• Limpiar y recuperar una cavidad seriamente deteriorada por vertidos incontrolados.
• Hacer una campaña de difusión de la limpieza, tanto en los medios de comunicación cercanos, como en los propios medios de difusión entre el colectivo espeleológico.
En la limpieza, han participado, además del grupo AMET, voluntarios de la UEV-EEE de los grupos; Matiena Espeleologi Taldea (GEMA), Grupo TAKOMANO, Aizpitarte Elkartea, Grupo de Actividades Espeleológicas de Bilbao (GAES), Burumendi Espeleologi Taldea y del grupo Felix Ugarte Elkartea (FUE). La participación ha sumado un total de 62 voluntarios, de ellos 24 espeleólogos y 38 del Besaide Mendizale Elkartea. En la actividad han participado un total de 16 mujeres y 46 hombres.
El punto de reunión de todos los espeleólogos y voluntarios del Besaide ha sido la Sociedad de Meatzerreka. Desde aquí, la gente ha ido andando hasta la entrada de la cavidad, donde se ha llevado a cabo la distribución de los voluntarios en grupos de trabajo y el reparto de los EPIs y guantes para proteger a las personas voluntarias.
La gente se ha dividido en 6 grupos, 5 de ellos dentro de la cueva y 1 fuera. De los 5 grupos de dentro de la cavidad, en cuatro de ellos espeleólogos y voluntarios han trabajado juntos. El grupo que ha trabajado en la rampa de acceso al pozo ha estado compuesto únicamente por espeleólogos por la peligrosidad de esta zona de la cueva. El grupo del exterior de la cueva se ha encargado de clasificar los residuos en los diferentes contenedores y sacas big-bag.
Los espeleólogos se han encargado de controlar las cuerdas instaladas el día anterior y los voluntarios del Besaide, con su buzo blanco y guantes, de trasladar los residuos al exterior. Las técnicas de espeleosocorro utilizadas han facilitado la extracción de los residuos y los pasamanos han servido para que los voluntarios trabajaran con seguridad.
Entre la basura recogida se han encontrado una cantidad importante de botellas de vidrio, plásticos de todo tipo, latas, hierros, ruedas de un antiguo carro (en muy mal estado), bidones y cubos de plástico, carros de muñecas, pilas, baterías, un calentador de gas… También se han eliminado varias paredes de ladrillos. Estas paredes, en principio, se utilizaron en la década de los 90, para cercar el uso de una champiñonera en la cueva (información comentada por el caserío Etxebarri). En total se han extraído 5.600 kg de residuos, cantidad por encima de la prevista anteriormente.
El buen trabajo en equipo ha hecho que la extracción de los residuos se efectuase en el mismo día. De esta manera, la actividad ha dado inicio a las 9:00 de la mañana y ha termindado a las 18:00 de la tarde. No ha faltado el pequeño momento esperado y merecido por todos, el del almuerzo con unos ricos bocatas.
El mismo lunes, con la colaboración de la Mancomunidad del Alto Deba, el punto limpio ha sido desinstalado y los contenedores y sacas transportadas al vertedero.
Agradecemos la ayuda prestada por todos los voluntarios participantes en la actividad de la UEV-EEE, así como del AMET, también damos las gracias al Ayuntamiento de Mondragón y a todos los voluntarios del Besaide Mendizale Elkartea. Del mismo modo, agradecer a los dueños de los terrenos por permitir utilizarlos durante la limpieza.

Larra: 2021eko espedizioen erreferentziak

0

100 urte baino gehiago dira Larra-Belaguako mendigunean, udaro, nazioartetik etorritako espeleologo asko biltzen garela; 1966tik, ARSIP elkartearen barruan koordinaturik jarduten dugu. Artikulu honetan, aurtengo espedizioen kronikak biltzen dituzten artikuluak zerrendatuko ditugu:

AR-103 Betzuen leizearen garbiketa

AR-103 leizea garbitu du Euskal Espeleologoen Elkargoak (EEE) HAITZULO Espeleologia Taldearekin batera Zornotzako Bernagoitia auzoko Betzuen izeneko parajean.

Garbiketa honetan Bizkaiko Foru Aldundiko Natura Ondarearen Zerbitzuak diruz lagundu digu, eta Zornotzako udaleko hiri hondakinen zerbitzuak, berriz, puntu garbi bat jarri du hondakinentzako.

AR-103 haitzuloa Urkiolako Parke Natural eta KBEko babeserako eremu periferikoaren mugan dago. Naturgune babestuarekiko hurbiltasunagatik, baimena eskatu genion Bizkaiko Foru Aldundiko Natura Ondarearen Zerbitzuko naturgune babestuen kudeaketa sailari.

Egindako lanarekin funtsezko elementuak eta interes komunitarioko habitatak berreskuratzen dira, beraz, ez zegoen biodibertsitatean kalterik eragiteko arriskurik; aitzitik, jarduera onuragarria izan da.

Jarduera honekin helburu hirukoitza lortu dugu:
• Espeleologo eta mundu horrekiko arrotzak diren pertsonengan haitzulo baten garbiketaren inguruko ingurumen kontzientziazioa sortu, jarraibideak azalduz eta beharrezkoak diren bitartekoak zeintzuk diren erakutsiz.
• Hondakinak dituen haitzulo bat garbitzea.
• Garbiketa gizarteratzea tokian tokiko komunikabideetan, eta baita espeleologia arlokoetan ere

Garbiketan, HAITZULO taldeaz gain, Aloña Mendi Espeleologia Taldea (AMET), Grupo de Actividades Espeleológicas de Bilbao (GAES) eta Felix Ugarte Elkartea (FUE) taldeetako UEV-EEEko boluntarioek parte hartu dute: guztira hamalau pertsona.

Espeleologoak elkartzeko lekua Bernagoitia auzoa izan zen. Bertan puntu garbia jarrita zegoen: 7 eta 10 metro kubikoko kontainer bana eta beira edukiontzi bat. Kontainerrak plastikoa eta errefusarako erabili genituen.

Materiala eta boluntarioak 4×4 ibilgailu eta atoi baten bitartez gerturatu genituen haitzulo sarrerara, Betzuenerrekatik gertu. Kobazulotik ateratako zabor guztia puntu garbira eramateko zazpi bidai egin behar izan genituen, arestian aipaturiko 4×4 eta atoiaren bitartez.

Hondakinak leizetik atera ahal izateko espeleo-sorospen teknikak erabili genituen: kanpoaldean, hiru metroko altueradun tripode batera lotuta, tirolina bat jarri genuen kontrapisu mugikor batekin, zaborrez beteriko zakuak leizeko sarreraren erdigunetik tripoderaino eramateko. Boluntarioak, aldiz, hiru taldetan banatu ziren: kobazulo barruan lau pertsona hondakinak batzen eta hiru pertsona kanpoaldean tirolina eta kontrapisua maneiatzen, eta, azkenik , gainontzekoak zaborra gaika banatzen eta big bag zakuak garraiatzen.

Big bag zakua haitzulo barruko arrapala baten bitartez mugitu behar izan genuen, ondoren altxatu, eta, azkenik, leizeko putzu bakarretik, zortzi metrokoa, kaleraino atera.

Batu genituen hondakinen artean denetarik aurkitu genuen: beirazko botilak (gehienak apurtuta), plastikoak, latak, burdin zatiak, gurdi zahar baten gurpila (oso egoera txarrean), bidoiak, plastikozko baldeak, botilentzako plastikozko kutxak, jarlekuak, mangerak, pilak, bateriak, motor bobinak, gailu elektrikoren baten motorra… Guztira 2400 kg, hasiera batean uste genuena baino gehiago.

Ondo antolaturiko taldelanak posible egin zuen egun berean amaitzea lan guztia. Goizeko 8:00etan ekin genion lanari, eta gaueko 9:00etan bukatu. Denok espero genuen momentua ere ez zen falta izan: patata tortilla gozo batzuekin egindako bazkaria.

Astelehenean bertan, Amorebieta-Etxanoko udalaren laguntzarekin, puntu garbia desinstalatu egin zuten, eta edukiontziak zabortegira eraman.

Eskerrak eman nahi dizkiegu, batetik, UEV-EEE eta HAITZULO taldearen jardueran parte hartu zuten boluntarioei, eta, bestetik, Bizkaiko Aldundiari eta Amorebieta-Etxanoko udalari. Era berean, gure eskerrik beroena lursailaren jabeei, garbiketa egiteko aukera ematearren.

Irudi gehigarriak:

La UEV-EEE junto con el grupo HAITZULO ha llevado a cabo la limpieza de la sima AR-103, localizada en el entorno de Betzuen, del barrio Bernagoitia y situada en el municipio de Amorebieta-Etxano.
La limpieza se ha realizado con la colaboración económica del Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia y la cooperación, en cuanto a la colocación del punto limpio, del servicio de residuos urbanos del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
Esta cavidad se encuentra en el límite de la Zona Periférica de Protección del Parque Natural y ZEC de Urkiola. Dada su proximidad al Espacio Natural Protegido se solicitó permiso a la Sección de Gestión de Espacios Naturales Protegidos del Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia.
La actuación recupera elementos claves y hábitats de interés comunitario, con lo cual, no se esperaba afecciones en la biodiversidad, al contrario, se trataba de una acción positiva para esta.
Con esta actividad se logró un triple objetivo:
• Promover entre los espeleólogos, espeleólogas y personas ajenas a este mundo una concienciación ambiental de la limpieza de una cavidad, instruyendo en su ejecución y en los medios necesarios.
• Limpiar las cavidades con residuos en su interior.
• Hacer una campaña de difusión de la limpieza, tanto en los medios de comunicación cercanos, como en los propios medios de difusión entre el colectivo espeleológico.
En la limpieza, participaron, además del grupo HAITZULO y sus allegados, voluntarios de la UEV-EEE de los grupos Aloña Mendi Espeleologia Taldea (AMET), Grupo de Actividades Espeleológicas de Bilbao (GAES) y del grupo Felix Ugarte Elkartea (FUE). La participación sumó un total de 9 voluntarios y 5 voluntarias, en total 14 personas.
El punto de reunión de todos los espeleólogos fue el barrio de Bernagoitia, donde se había situado el punto limpio con 2 contenedores de 7 y 10 m3 y un contenedor verde de vidrio. En los contenedores se acopió los residuos de plástico y la fracción resto.
Desde Bernagoitia se acercó todo el material y voluntarios a la boca, cercana a Betzuenerreka. El 4×4 y el carro utilizados serían los que luego llevarían a cabo los 7 viajes para derivar todo el residuo extraído a los contenedores del punto limpio.
Una vez en el lugar se prepararon los medios para sacar el residuo de la sima. Para ello, se utilizaron técnicas de espeleosocorro. En el exterior se colocó una tirolina amarrada y colocada sobre un trípode de 3 metros de altura. A esta tirolina se le añadió un contrapeso móvil que derivaba los sacos desde el centro de la boca hasta el trípode exterior. Los voluntarios se repartieron en 3 grupos, por un lado 4 se introdujeron dentro de la sima a recoger los residuos, otros 3 se plantaron a controlar la tirolina y el contrapeso y finalmente los demás se encargaron de la clasificación de residuos y del traslado de los big bag.
El saco de big bag tenía que trasladarse primero por una rampa interior, luego alzarlo y finalmente elevarlo por el único pozo de la sima de 8 metros.
Entre la basura recogida se encontraron una cantidad importante de botellas de vidrio (la mayoría rotas) plásticos, latas, hierros, ruedas de un antiguo carro (en muy mal estado), bidones y cubos de plástico, cajas de plástico para botellines, sillas, mangueras, pilas, baterías, bobinas de motor, un motor de algún aparato eléctrico… En total se extrajeron la cantidad de 2.400 kg de residuos, por encima de la cantidad prevista anteriormente.
El buen trabajo en equipo hizo que la extracción de los residuos se efectuase en el mismo día. De esta manera, la actividad dio inicio a las 8:00 de la mañana y terminó a las 9:00 de la noche. No faltó el pequeño momento esperado por todos, el del almuerzo con unas ricas tortillas de patata.
El mismo lunes, con la colaboración del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, el punto limpio fue desinstalado y los contenedores transportados al vertedero.
Agradecemos la ayuda prestada por todos los voluntarios participantes en la actividad de la UEV-EEE y del grupo HAITZULO, también damos las gracias a la Diputación de Bizkaia y al Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano. Del mismo modo, agradecer a los dueños de los terrenos por permitir utilizarlos durante la limpieza.

BU-56 Illaminako Ateak, 2013-2020 topo bilana

GIS-a proiektuan oinarritutako muntaketa, 2013-2020 urteetan BU-56 Illaminako Ateak leizean eginiko topografiaren bilakaera hiru dimentsiotan. Info gehiago.

Larra: 2019ko kanpainako bilana

Artikulu honetan EEE/NEB taldeak Larran 2019an eginiko lanen informazio guztia bilduko dugu:

«Larra Espeleo» blogetik hartua.

Arraskondoko Leziaren garbiketa

Leize hau Aretxabaletako udalerrian dago, Gipuzkoan, eta Aizkorri-Aratz Parke Naturalaren eta Kontserbazio Bereziko Eremuaren (KBE) barruan (Natura 2000 Sarea). Era berean, Batasunaren intereseko habitata da 8310 kodearekin «turismoak ustiatu gabeko kobak»..
2018an Arraskondoko Leizera egindako bisitatik zulora itzultzeko asmoz atera ginen, (http://espeleoamet.blogspot.com/2018/07/arraskaondoko-lezia-beste-bat-gure.html), baina ez bisitatzeko, garbitzeko baizik. 2019an, «Diru-laguntzak irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuei, ingurumen-boluntariotzako proiektuak gara ditzaten » izeneko diru-laguntza argitaratu zen, eta UEV-EEE elkarteak AMET (Aloña Mendi Espeleologia Taldea) taldearekin  batera leizea garbitzeko dirulaguntza eskatu zuen.

Diru-laguntza eman zigutenean, beste pare bat irteera egin genituen; horietako bat, garbiketarako beharrezko materialak apuntatzeko (http://espeleoamet.blogspot.com/2020/01/arraskondo-leziaren-garbiketa.html), eta bestea, leizea aurrez instalatzeko eta hondakinak ateratzeko proba egiteko (http://espeleoamet.blogspot.com/2020/03/arraskondoko-leziaren-garbiketarako.html).OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Azken bisita joan den asteburuan izan zen, garbiketa burutzeko. UEV-EEEk gidatu zuen garbiketa, AMETen laguntzarekin, FUE, TAKOMANO, GAES, Aizpitarte, GEMA, LOGROÑO taldeetako boluntarioak hartu zuten parte, baita independente batzuek ere, guztira  25 lagun.

Espeleologo guztien bilgunea Oñati izan zen eta hortik 4×4 ibilgailutan joan ginen barrunberaino. Hotz, euri eta elurrak arazo handiak sortu zizkiguten bertara iritsi eta jarduera egiteko orduan.

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa.
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa.

Behin bertan, hainbat karpa eta olana jarri genituen, gu aldatu eta materiala lur lehorrean utzi ahal izateko. Lantaldea hiru multzotan banatu zen. Lehenengo taldea, sarrerako 12 metroko putzua instalatu eta jaitsi ondoren, zaborraz betetako arrapala garbitzera joan zen; bigarren taldea trakzio sistema muntatzen hasi zen, zaku beteak igo ahal izateko; eta azkenik, hirugarren taldeak zakuak bildu eta gurdiaren eta 4x4aren bidez basoko kamioi batek jaso zezakeen tokiraino garraiatzen zuen.

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Bildutako zaborraren artean hozkailuak, garbigailuak, gurpilak, kupelak, burdinazko egiturak, arantza-alanbrea, sehaskak, eltzeak, kristalezko eta plastikozko botilak … Hondakin guztien batura 2,5 tona ingurukoa izango zen, proiektu hau hasi aurretik aurreikusten genuen tona baino dezente gehiago.

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Talde-lan onaren ondorioz, zaborra egun berean garbitu zen. Horrela, arratsalde erdirako kanpoan geunden egindako muntaia guztia biltzen.

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Astean zehar, basoko kamioi batek Muñakolatzako zelaian aurkitutako hondakin guztiak bildu eta Araotz auzoko edukiontzi batzuetara eraman ditu. Horrela, Debagoieneko mankomunitateak eramango ditu azkenean hondakinak zabortegi bateraino.

Eskerrak eman nahi dizkiegu UEV-EEEren jardueran parte hartu duten boluntario guztiei, Debagoieneko mankomunitateari, Gipuzkoako Aldundiko basozain eta Eusko Jaurlaritzari emandako diru-laguntzagatik. Era berean, lursailen jabeei eskerrak eman nahi dizkiegu garbiketan erabiltzeko aukera emateagatik.

logoAMETlogo_UEV_EEEeusko-jaurlaritza-ingurumen

LIMPIEZA DE ARRASKONDOKO LEZIA

Esta cueva se encuentra en el término municipal de Aretxabaleta, en Gipuzkoa y se sitúa dentro del Parque Natural y Zona Especial de Conservación (ZEC) de Aizkorri-Aratz (Red Natura 2000). A su vez, se trata del hábitat de interés comunitario 8310 “Cuevas no explotadas por el turismo”.

De la visita a la cueva Arraskondoko Lezia (http://espeleoamet.blogspot.com/2018/07/arraskaondoko-lezia-beste-bat-gure.html) realizada en el año 2018, salimos con el objetivo de volver, pero no para visitarla sino para limpiarla. Durante el año 2019 se publicó la subvención “Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para actividades de voluntariado ambiental” y a esta nos presentamos en conjunto la asociación UEV-EEE y el grupo AMET (Aloña Mendi Espeleologia Taldea).

Una vez se nos concedió la subvención se realizaron otro par de salidas; una de ellas para anotar los materiales necesarios para la limpieza (http://espeleoamet.blogspot.com/2020/01/arraskondo-leziaren-garbiketa.html) y otra para la preinstalación de la sima y prueba de la extracción de los residuos (http://espeleoamet.blogspot.com/2020/03/arraskondoko-leziaren-garbiketarako.html).

En la última visita, el pasado fin de semana, se produjo la tal ansiada limpieza de la cavidad “Arraskondoko Lezia”. La limpieza estuvo coordinada por la UEV-EEE junto con la colaboración del AMET y en ella participaron hasta 25 voluntarios de los siguientes grupos: TAKOMANO, GAES, FUE, Aizpitarte, GEMA, LOGROÑO, así como algunos independientes.
El punto de reunión de todos los espeleólogos fue Oñati y desde ahí nos trasladamos en vehículos 4×4 hasta la cavidad. Las condiciones atmosféricas de frío, lluvia y nieve nos generaron importantes problemas a la hora de llegar a la cavidad y realizar la limpieza.

Una vez en el lugar se colocaron varias carpas y lonas para poder cambiarnos y dejar el material en terreno seco. El conjunto se dividió en tres grupos. El primer grupo, tras instalar y descender el pozo de 12 metros de la entrada se dirigió a limpiar la rampa llena de basura, el segundo grupo empezó a montar el sistema de tracción para poder subir los sacos llenos de basura y finalmente el tercer grupo recogía los sacos y mediante el carro y el 4×4 lo transportaba hasta el lugar donde un camión forestal pudiera recogerlo.

Entre la basura que se recogió había frigoríficos, lavadoras, ruedas, barriles, estructuras de hierro, alambre de espino, cunas de bebe, ollas, botellas de cristal y plástico… El conjunto de todos los residuos sumaria un total de unas 2,5 toneladas de peso, muy por encima de la tonelada que se suponía antes de empezar este proyecto.

El buen trabajo en equipo hizo que la limpieza de basura se efectuase en el mismo día. De esta manera, para media tarde estábamos fuera recogiendo todo el montaje realizado.

Durante la semana, un camión forestal ha recogido todos los residuos localizados en la campa de Muñakolatza y los ha llevado hasta unos contenedores que estaban situados en el barrio de Araotz. Posteriormente los residuos serán trasladados por la mancomunidad de Debagoiena hasta un vertedero.

Agradecemos la ayuda prestada por todos los voluntarios participantes en la actividad de la UEV-EEE, también damos las gracias a la mancomunidad de Debagoiena, a los guardas de la Diputación de Gipuzkoa y al Gobierno Vasco por la subvención concedida. Del mismo modo, agradecer a los dueños de los terrenos por permitir utilizarlos durante la limpieza.

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

1706

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

BU-56 Illaminako Ateak 2019

Bideo hau Euskal Espeleologoen Elkargoak eta Nafar Espeleologi Batzordeak 2019an egin dugun lanaren laburpena duzue.

Trabajos de exploración realizados en la campaña veraniega 2019 organizada por la Unión de Espeleólogos Vascos y que colabora la Federación Navarra de Espeleología.

Larra espeleo blogean estreinatua.

Hurrengo bideo honek, berriz, Iparra Afluentean eginiko lanak azaltzen ditu. Afluente hau 2019an esploratu da, -1000 mtako sakoneran espeleourpekaritza saioa barne.

BU56. 2019. Afluente Iparra. UEV-FNE (1080x) from Larraespeleo Regreso a BU56 on Vimeo.

Eta ondorengo bideoan, Linzola afluentea.

Campaña Larra 2019 Expedición científica BU56 (Río LINZOLA) from Larraespeleo Regreso a BU56 on Vimeo.

Hemen berriz, aurtengo lanak GIS sistemarekin azalduak.

Proyecto- GIS LARRA 2019- Proiektua from Larraespeleo Regreso a BU56 on Vimeo.

GIS LARRA 2018- Proiektua

Larrako blogetik hartutako bideo honetan GIS-a proiektuaren emaitza aurkezten dugu. Muntaketa bat da 2013-2018 urteetan zeharreko barrunbeko topografiaren bilakaeraren hiru dimentsiotan. Ahalegin guztien helburua eta azken urte hauetan espeleologoengatik egindako lanak dira. ZORIONAK

Archivo GEV: seguimiento

1

Es agradable dar noticias como ésta.

Juntas Generales de Bizkaia, 2018-XII-10. Comparecencia a petición del juntero Arturo Aldecoa Ruiz (Grupo Mixto), para examinar «los criterios y estrategias que va a seguir su Departamento para impulsar los trabajos de ordenación y catalogación de los archivos documentales del Grupo Espeleológico Vizcaíno, entregados en el Archivo Foral el pasado mes de octubre, y su realización con carácter urgente para impedir pérdidas, deterioros o sustracciones de materiales contenidos y garantizar la integridad del archivo».

Resumen: la catalogación ya está en marcha, e incluso se prevé que los documentos estén listos para consulta online en marzo de 2019. Aldecoa ha solicitado, asimismo, que se evalúe si conviene poner todo el material online, ya que habrá cuestiones sensibles (arqueo, bio…) que quizás convenga restringir a los investigadores. De igual forma, la DFB ha agradecido a quien se ha encargado de mantener el buen estado del archivo durante estos años. Y todos los junteros han subrayado la importancia del archivo, del propio GEV, y de que se hayan recuperado.

¡Buen trabajo!

Larra 2016
Google search engine