Comisión editora

Batzorde honetako kideak hauexek dira:

Martin Arriolabengoa, Carlos Eraña, Iñaki Latasa eta Víctor Abendaño.

Artikuluen originalak eta gutuneria guztia bidali behar dira helbide honetara:

Argitalpen Batzordea

Satorrak Espeleologia Taldea.

Descalzos 37, beheko bis.

31001 Iruña. Nafarroa.

karaitza@euskalespeleo.com

Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroko zenbakia: Lehen Atala, G/204/86.

Euskal Espeleologoen Elkargoko espeleologoek argitaratzen dute Karaitza urtekaria, bere egoitza Oñatin dago (Gipuzkoa) eta bereziki Euskal Herriko karsteko espeleologia arloko lanak kaleratzen baditu ere, bestelakoak ere jasotzen ahal dira.

Originalek bete beharreko arauak Egileendako Oharrak izeneko orrialdean biltzen dira (aldizkariaren azken orrian topa daitezkeenak). Disketean jasotako artikuluak hobesten dira, Macintosh (Word) zein PC (Word-Word Perfect) programetan eginak. Karaitza aldizkariaren Argitalpen Batzordeak ez ditu bere egiten egileek egiten dituzten baieztapenak eta iritziak, hauexek baitira egilearen ardurapekoak.

La Comisión Editora de KARAITZA está integrada por:

Carlos Eraña, Iñaki Latasa y Víctor Abendaño.

Todos los originales y correspondencia deben ser enviados a:

Comisión Editora KARAITZA.
Grupo Espeleológico Satorrak
Calle Descalzos, 37 bajo, bis. 31001
Iruña/Pamplona Nafarroa (Spain)

karaitza@euskalespeleo.com

Número de Inscripción en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco:
Sección Primera, G/204/86.

La revista KARAITZA se publica anualmente por miembros de Euskal Espeleologoen Elkargoa – Unión de Espeleológos Vascos de Oñati (Gipuzkoa). Es una publicación que está abierta a todo trabajo de interés espeleológico, particularmente a aquellos referidos al karst del País Vasco.

Para la redacción de originales se seguirán las pautas expuestas en ‘Instrucciones a los autores’, que aparecen en las últimas páginas de este número. La Comisión Editora de KARAITZA no se hace responsable de las ideas y opiniones desarrolladas por los autores en los artículos que son de su exclusiva responsabilidad