Bazkide egiteko

Gesaltza 1951, esplorazioa elkarlanean. Korkostegi, San Martin, Leibar, Ondarra... (Argazkia: Jesus Elosegi)
Gesaltza 1951, esplorazioa elkarlanean. Korkostegi, San Martin, Leibar, Ondarra… (Argazkia: Jesus Elosegi)

XX mende erdikaldetik hona zazpi probintzietako espeleologoen arteko kolaborazioa etengabea izan da. EEE-k aintzindariek markatutako bidetik doa, eta elkarte honen partaide izan nahi baduzu:

 1. Idatz iezaiozu gutun edo e-mail bat EEE-ko Idazkariari, EEE-ko kide izan nahi duzula esanaz eta datu hauek emanaz:
 • Izena, abizen biak eta espeleologia taldea.
 • Nortasun agiri zenbakia.
 • EEE-ko bi kideen berme idatziak (gutunak sinatuta edo emailak).
 • Zure kontu korrontearen 20 digitoak.
 • Helbide postala.
 • Jaiotze data.
 • Helbide elektronikoa.
 • Telefonoak.
 1. Zure eskaria EEE-ko Zuzendaritza Batzordeak aztertu eta ontzat ematen duenean, jakinarazi eta eta kuota kobratuko zaizu.

Oharra: urteroko kuoten kobraketa eginda balego, zuk zeuk ingresatzeko eskatuko zaizu EEE-k duen kontu korrontean 3035  0118  80  1181007576.

***

Desde mediados del s.XX la colaboración entre los espeleólogos de las siete provincias ha sido continua. Si quieres proseguir el camino marcado por los pioneros te invitamos a formar parte de la UEV:

 1. Envía una comunicación escrita (carta, e-mail) y fechada a la dirección de la Secretaría de la UEV, solicitando ser socio de la UEV. Incluye en tu comunicación los siguientes datos:
 • Nombre, dos apellidos y grupo al que perteneces.
 • DNI.
 • Aval escrito de dos socios (mediante carta firmada o e-mail adjuntos).
 • 20 dígitos de la cuenta a donde dirigir el cobro de tu cuota de socio.
 • Dirección postal completa.
 • Fecha de nacimiento.
 • Dirección correo electrónico (si dispones de ella).
 • Teléfonos de contacto.
 1. Una vez aprobada por la Junta Directiva de la UEV el alta, se te notificará y se procederá al cobro del correspondiente recibo.

Nota: si el envío anual de la relación de cobro de socios estuviese ya enviada al banco, se te notificará para que ingreses tú mismo la cuota en la cuenta de la UEV 3035  0118  80  1181007576.