Arraskondoko Leziaren garbiketa

0
2028

Leize hau Aretxabaletako udalerrian dago, Gipuzkoan, eta Aizkorri-Aratz Parke Naturalaren eta Kontserbazio Bereziko Eremuaren (KBE) barruan (Natura 2000 Sarea). Era berean, Batasunaren intereseko habitata da 8310 kodearekin “turismoak ustiatu gabeko kobak”..
2018an Arraskondoko Leizera egindako bisitatik zulora itzultzeko asmoz atera ginen, (http://espeleoamet.blogspot.com/2018/07/arraskaondoko-lezia-beste-bat-gure.html), baina ez bisitatzeko, garbitzeko baizik. 2019an, “Diru-laguntzak irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuei, ingurumen-boluntariotzako proiektuak gara ditzaten ” izeneko diru-laguntza argitaratu zen, eta UEV-EEE elkarteak AMET (Aloña Mendi Espeleologia Taldea) taldearekin  batera leizea garbitzeko dirulaguntza eskatu zuen.

Diru-laguntza eman zigutenean, beste pare bat irteera egin genituen; horietako bat, garbiketarako beharrezko materialak apuntatzeko (http://espeleoamet.blogspot.com/2020/01/arraskondo-leziaren-garbiketa.html), eta bestea, leizea aurrez instalatzeko eta hondakinak ateratzeko proba egiteko (http://espeleoamet.blogspot.com/2020/03/arraskondoko-leziaren-garbiketarako.html).OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Azken bisita joan den asteburuan izan zen, garbiketa burutzeko. UEV-EEEk gidatu zuen garbiketa, AMETen laguntzarekin, FUE, TAKOMANO, GAES, Aizpitarte, GEMA, LOGROÑO taldeetako boluntarioak hartu zuten parte, baita independente batzuek ere, guztira  25 lagun.

Espeleologo guztien bilgunea Oñati izan zen eta hortik 4×4 ibilgailutan joan ginen barrunberaino. Hotz, euri eta elurrak arazo handiak sortu zizkiguten bertara iritsi eta jarduera egiteko orduan.

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa.
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa.

Behin bertan, hainbat karpa eta olana jarri genituen, gu aldatu eta materiala lur lehorrean utzi ahal izateko. Lantaldea hiru multzotan banatu zen. Lehenengo taldea, sarrerako 12 metroko putzua instalatu eta jaitsi ondoren, zaborraz betetako arrapala garbitzera joan zen; bigarren taldea trakzio sistema muntatzen hasi zen, zaku beteak igo ahal izateko; eta azkenik, hirugarren taldeak zakuak bildu eta gurdiaren eta 4x4aren bidez basoko kamioi batek jaso zezakeen tokiraino garraiatzen zuen.

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Bildutako zaborraren artean hozkailuak, garbigailuak, gurpilak, kupelak, burdinazko egiturak, arantza-alanbrea, sehaskak, eltzeak, kristalezko eta plastikozko botilak … Hondakin guztien batura 2,5 tona ingurukoa izango zen, proiektu hau hasi aurretik aurreikusten genuen tona baino dezente gehiago.

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Talde-lan onaren ondorioz, zaborra egun berean garbitu zen. Horrela, arratsalde erdirako kanpoan geunden egindako muntaia guztia biltzen.

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

Astean zehar, basoko kamioi batek Muñakolatzako zelaian aurkitutako hondakin guztiak bildu eta Araotz auzoko edukiontzi batzuetara eraman ditu. Horrela, Debagoieneko mankomunitateak eramango ditu azkenean hondakinak zabortegi bateraino.

Eskerrak eman nahi dizkiegu UEV-EEEren jardueran parte hartu duten boluntario guztiei, Debagoieneko mankomunitateari, Gipuzkoako Aldundiko basozain eta Eusko Jaurlaritzari emandako diru-laguntzagatik. Era berean, lursailen jabeei eskerrak eman nahi dizkiegu garbiketan erabiltzeko aukera emateagatik.

logoAMETlogo_UEV_EEEeusko-jaurlaritza-ingurumen

LIMPIEZA DE ARRASKONDOKO LEZIA

Esta cueva se encuentra en el término municipal de Aretxabaleta, en Gipuzkoa y se sitúa dentro del Parque Natural y Zona Especial de Conservación (ZEC) de Aizkorri-Aratz (Red Natura 2000). A su vez, se trata del hábitat de interés comunitario 8310 “Cuevas no explotadas por el turismo”.

De la visita a la cueva Arraskondoko Lezia (http://espeleoamet.blogspot.com/2018/07/arraskaondoko-lezia-beste-bat-gure.html) realizada en el año 2018, salimos con el objetivo de volver, pero no para visitarla sino para limpiarla. Durante el año 2019 se publicó la subvención “Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para actividades de voluntariado ambiental” y a esta nos presentamos en conjunto la asociación UEV-EEE y el grupo AMET (Aloña Mendi Espeleologia Taldea).

Una vez se nos concedió la subvención se realizaron otro par de salidas; una de ellas para anotar los materiales necesarios para la limpieza (http://espeleoamet.blogspot.com/2020/01/arraskondo-leziaren-garbiketa.html) y otra para la preinstalación de la sima y prueba de la extracción de los residuos (http://espeleoamet.blogspot.com/2020/03/arraskondoko-leziaren-garbiketarako.html).

En la última visita, el pasado fin de semana, se produjo la tal ansiada limpieza de la cavidad “Arraskondoko Lezia”. La limpieza estuvo coordinada por la UEV-EEE junto con la colaboración del AMET y en ella participaron hasta 25 voluntarios de los siguientes grupos: TAKOMANO, GAES, FUE, Aizpitarte, GEMA, LOGROÑO, así como algunos independientes.
El punto de reunión de todos los espeleólogos fue Oñati y desde ahí nos trasladamos en vehículos 4×4 hasta la cavidad. Las condiciones atmosféricas de frío, lluvia y nieve nos generaron importantes problemas a la hora de llegar a la cavidad y realizar la limpieza.

Una vez en el lugar se colocaron varias carpas y lonas para poder cambiarnos y dejar el material en terreno seco. El conjunto se dividió en tres grupos. El primer grupo, tras instalar y descender el pozo de 12 metros de la entrada se dirigió a limpiar la rampa llena de basura, el segundo grupo empezó a montar el sistema de tracción para poder subir los sacos llenos de basura y finalmente el tercer grupo recogía los sacos y mediante el carro y el 4×4 lo transportaba hasta el lugar donde un camión forestal pudiera recogerlo.

Entre la basura que se recogió había frigoríficos, lavadoras, ruedas, barriles, estructuras de hierro, alambre de espino, cunas de bebe, ollas, botellas de cristal y plástico… El conjunto de todos los residuos sumaria un total de unas 2,5 toneladas de peso, muy por encima de la tonelada que se suponía antes de empezar este proyecto.

El buen trabajo en equipo hizo que la limpieza de basura se efectuase en el mismo día. De esta manera, para media tarde estábamos fuera recogiendo todo el montaje realizado.

Durante la semana, un camión forestal ha recogido todos los residuos localizados en la campa de Muñakolatza y los ha llevado hasta unos contenedores que estaban situados en el barrio de Araotz. Posteriormente los residuos serán trasladados por la mancomunidad de Debagoiena hasta un vertedero.

Agradecemos la ayuda prestada por todos los voluntarios participantes en la actividad de la UEV-EEE, también damos las gracias a la mancomunidad de Debagoiena, a los guardas de la Diputación de Gipuzkoa y al Gobierno Vasco por la subvención concedida. Del mismo modo, agradecer a los dueños de los terrenos por permitir utilizarlos durante la limpieza.

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

1706

Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa
Arraskondoko Lezia-ren garbiketa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here